Kankakee flea market dates. I-57, Exit 312 Kankakee, IL: City: Kankak...